رئیس و اعضای کمیته صلح و سازش کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند

رئیس و اعضای کمیته صلح و سازش کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 839به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب مصوبات یک شنبه مورخه 1395/04/27 و یک شنبه مورخه 1395/05/03 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی رئیس و اعضای کمیته صلح و سازش کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:

1-مسعود مشایخی:رئیس

2-مرجان کیامهر:عضو

3-سلماز زائری:عضو

4-میترا جعفری:عضو

5-سعید خانی فیجانی:عضو

6-محسن ربیعی:عضو

7-سعید رخشان:عضو

8-محمد رفیعی:عضو

9-علیرضا زراعی:عضو

10-بهروز عبدی:عضو

توضیح:اعضای نه نفره بالا در سه گروه سه نفره و با حضور یک خانم در هر گروه زیر نظر رئیس کمیته مذکور فعالیت خواهند کرد.