تعدادی از اعضا و دبیران کمیسیون تحقیق و آموزش کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند

تعدادی از اعضا و دبیران کمیسیون تحقیق و آموزش کانون وکلای دادگستری استان مرکزی انتخاب گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 682به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب بند 3 مصوبه مورخه 1395/05/05 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی تعدادی از اعضا و دبیران کمیسیون تحقیق و آموزش انتخاب و معرفی گردیدند:

1-علیرضا باقری:عضو

2-اسماعیل علی زاده:عضو

3-سید کریم میر محمدی:عضو

4-فریدون نژادی:عضو

5-بهادر رمزی:دبیر

6-حمیدرضا عباسی:دبیر

 

تاريخ انتشار : 1395/06/09 - 15:32