موضوع تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

موضوع تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 726با عنایت به اینکه اخیرا برخی از همکاران ارجمند با مراجعه به کانون اعلام نموده اند که به چه علت کانون اسامی تعدادی از همکاران(موضوع تبصره ذیل ماده 48 ق آ د ک) را به سیستم قضایی اعلام نموده است در پاسخ،به اطلاع کلیه همکاران ارجمند می رساند تا کنون این کانون اسامی خاصی را به این منظور اعلام ننموده است و در پاسخ به لیست اسامی اعلامی از جانب سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی که صرفا اسامی ده نفر از وکلا و کارآموزان به کانون اعلام و مشخصات فردی آنها را تقاضا نموده اند هیات مدیره محترم به موجب بند 4 صورتجلسه مورخه 1397/02/25 خود و به اتفاق آرا مصوب نموده است که ضمن ارسال پاسخ،لیست کامل وکلا و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برای آن سازمان به عنوان وکلای مورد تائید ارسال گردد.
لذا تصویر پاسخ ارسالی این کانون که مصوبه هیات مدیره می باشد جهت استحضار همکاران ارجمند تقدیم حضورتان می گردد.
اسامی 8 نفر از 10 نفر اعلامی سازمان قضایی که از وکلا و کارآموزان عضو این کانون می باشند در کانون موجود است.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی