معرفی برخی از اعضای کمیسیون ها و ارکان کانون وکلای استان مرکزی1397/04/13

معرفی برخی از اعضای کمیسیون ها و ارکان کانون وکلای استان مرکزی1397/04/13


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 925به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب مصوبه مورخه 1397/04/13 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعضای برخی از کمیسیون ها و ارکان کانون به شرح ذیل معرفی و اعلام می گردند:
1-  نماینده کانون در شورای اجرایی اسکودا:جناب آقای عبدالوهاب شهبازی
2-  دادستان انتظامی کانون:جناب آقای علی شیرازی
3-  معاون دادستان انتظامی کانون:جناب آقای علی همت هاشمی
4-  دادیاران دادسرای انتظامی کانون:
جناب آقایان 1- محمد رفیعی 2- سعید رحیمی 3- احمد کمیلی 4- محمد خزاعی 5- اکبر یساولی 6- مهدی گودرزی 7- بهنام نظیری 8- سرکار خانم زهره زند 
5-  اعضای دادگاه انتظامی کانون:
شعبه اول:جناب آقایان مهران باوند - سعید نور محمدی - علی اکبر توکلی
شعبه دوم:جناب آقایان عباس نعمتی – اسماعیل علی زاده – محمد ملک محمدی
شعبه سوم:جناب آقایان محمد میرزائی راد – مهدی سالی – محمد آذری
6-  رئیس کمیسیون صلح و سازش:جناب آقای علی زمانی
اعضای شعبه اول:جناب آقایان ابوالفضل جلالی تبار(رئیس)- فرامرز صفایی تبار(عضو)- بهروز عبدی(عضو)
اعضای شعبه دوم:جناب آقایان سعید خانی(رئیس) – موسی رجبی(عضو) – محمد اکبری مقدم(عضو)
اعضای شعبه سوم:جناب آقایان اصغر چاپاری(رئیس) – عباس حسنی(عضو) – هادی زارع(عضو)
اعضای شعبه چهارم:جناب آقایان محمد حسین رضایی(رئیس)- بهادر رمزی(عضو) – علی غفاری( عضو)
7-  اعضای کمیسیون بانوان:
سرکار خانم ها 1-فهیمه غیاثی 2- زهرا صالحی 3- میترا جعفری 4- مرجان کیامهر 5- سلماز زائری 6- فاطمه اکبری 7- الهام جولایی
8-  اعضای کمیسیون نقل و انتقالات:
جناب آقایان محمد بهزادنیا(رئیس) – علیرضا کریمی(عضو) – محمد جواد بابایوسف(عضو)
9-  اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش:
جناب آقایان 1- علی سهراب پور 2- محمد ابراهیم بوالحسنی 3- حسین کمیلی 4- فرهاد بطحائی 5- فریدون نژادی 6- علیرضا باقری 7- سرکار خانم شهپر آنجفی
10- اعضای کمیسیون معاضدت:
جناب آقایان مسعود مشایخی(رئیس) – منصور قمشلوئی(عضو) – سرکار خانم ندا بادکوبه(عضو)
11-   اعضای کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی:
جناب آقایان حمید صالحی(رئیس) - اصغر حسین خانی(عضو) - علی حسین زلکی(عضو)
12- اعضای کمیسیون ورزش:
جناب آقایان کیان کریمی(رئیس) - احمد بنی جمالی(عضو) – سرکار خانم بی تا بهروز(عضو)
13- رئیس کمیسیون روابط عمومی و واحد انفورماتیک:جناب آقای مجید سلیمانی
14- اعضای کمیسیون کارآموزی:
1-  جناب آقایان احمد صالحی - هادی قمشلوئی – حمید صلاحی - کیان کریمی – کورش عسگری – امیر علی مظاهری – مصطفی بیک محمدی